Kontroversiella medlemmar vill ändra AIK:s stadgar

Det har tidigare stormat kring AIK och medlemmar i föreningen. Nu har två före detta ordföranden i Black Army, skrivit motioner till årsmötet.

Det har tidigare stormat kring AIK:s medlemmar Jonas Galotta och Bobo Sörensen och de båda kontroversiella medlemmarna vill nu ändra AIK Ishockeys stadgar. De vill också att medlemmarna får större insyn i klubbens och AIK Ishockey AB:s ekonomi.

Ändra stadgarna

Galotta och Sörensen vill ändra i stadgarna för klubben. De båda har skickat in en gemensam motion om att flytta sista dagen för att klubben ska hålla årsmöte.

AIK IF:s högst beslutande organ är som vi alla vet årsmötet.
Det har blivit en tradition att avhandla årsmötet så nära inpå den nya säsongen som stadgarna tillåter vilket är den sista augusti.
Det har under flera år höjts röster för att tidigarelägga årsmötet, främst av följande skäl:

– Ishockeysäsongen kan vara slut redan i februari och styrelseledamöter kan då ha fattat beslut om att inte fortsätta alternativt inte ha blivit tillfrågade att fortsätta. För att undvika att ledamöters fokus flyttas från uppdraget med tanke på att det kan vara så långt som sex månader till årsmöte, samt
– Att nyvalda styrelseledamöter bör ges rimlig tid att påverka sitt uppdrag genom att tillträda innan kommande säsong har inletts.

Motionärerna har genom sin granskning av AIK Ishockey (förening/bolag) sett ett tydligt mönster på att saker kan falla mellan stolar på grund av det vakuum som infunnit sig. Vi anser således att det är hög tid att säkerställa att ny styrelse kommer på plats tidigare än nu är fallet. Bokslut i dotterbolaget AIK Ishockey AB medför ingen fördröjning till efter sommaren då elitlicensnämnden kräver handlingar senast den 31 maj. Som en hänvisning i frågan kan meddelas att bokslutet för AIK Ishockey AB 2015 undertecknades den 28 maj.

Väl medvetna om att det krävs två av varandra efterföljande allmänna möten (varav ett är årsmöte) för att göra en stadgeändring så yrkar motionärerna bifall att:
– Paragraf 22 ändras i nuvarande form från att stå ”…årsmöte före augusti månads utgång” till ”…årsmöte före juni månads utgång””, skriver de i motionen.

Medlemmar vill ha mer insyn

I sin andra motion till AIK:s årsmöte vill de ha större insyn i klubbens ekonomi. De har motionerat om det tidigare och nu tar de upp det igen.

”AIK Ishockey, både föreningen och bolaget, har historiskt sett gjort usla till katastrofala ekonomisk resultat vilket inneburit allt ifrån degradering pga. utebliven positivt eget kapital till att vara ”timmar ifrån konkurs”.
Vi medlemmar har oftast varit helt omedvetna om den ekonomiska krisen tills den antigen varit slagits upp av medias krigsrubriker eller att vi har fått sk. tiggarbrev där man ombetts att köpa tegelstenar, nästa års biljetter/säsongskort eller andra mer eller mindre väl avvägda kampanjer för att driva in pengar pga akut likviditetsbrist.
Därför önskar motionärerna bifall från årsmötet på att:
– Föreningen publicerar löpande kvartalsrapporter för både IF och AB på hemsidan (f.n www.aikhockey.se) samt håller tillhörande informationsmöten där medlemmar kan ställa frågor utifrån rapporten.”, skriver de i sin andra motion.

Kommentarer

Kommentarer

liknande artiklar

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

DELA ARTIKELN